Vòng cổ pha lê hạt xỏ đầu P6010 trắng

SKU: NKT66-1 Hết hàng
1,200,000₫

Mô tả

 Vòng cổ pha lê hạt xỏ đầu P6010 trắng
 Vòng cổ pha lê hạt xỏ đầu P6010 trắng
 Vòng cổ pha lê hạt xỏ đầu P6010 trắng
 Vòng cổ pha lê hạt xỏ đầu P6010 trắng
 Vòng cổ pha lê hạt xỏ đầu P6010 trắng