Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li

SKU: NKT114-1
480,000₫
MÀU:
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li
 Vòng cổ pha lê mặt ống trắng hạt 4li